Helsekontoret er ansvarlig for administrasjon av fastlegeordningen i Bodø kommune.

Ved spørsmål kontakt oss på telefon 75 55 54 61 / 75 55 54 60