Kliniske ernæringsfysiologer har grunnutdanning i ernæringsfysiologi med fordypning i klinisk ernæring. Kliniske ernæringsfysiologer arbeider i første rekke ved sykehus og andre helseinstitusjoner. Hovedoppgaven deres er kostrådgivning og tilpassing av kostholdet til pasienter før, under og etter behandling, samt spesielle tiltak som næringsdrikker og kunstig ernæring. 

Klinisk ernæring er et fagområde med medisinsk-naturvitenskapelig grunnlag som dekker kunnskap om kostrelaterte sykdommer, kostrådgivning for forebygging av sykdom og ernæringsbehandling ved sykdom.  

Ref. Store Medisinske leksikon