Ergo- og fysioterapeutene gjør undersøkelser og kartlegger hvilke utfordringer funksjonsnedsettelser kan gi i hverdagen. Ut i fra det enkelte barn/ungdoms ønsker og behov, iverksettes tiltak som kan være:

  • å trene på motoriske ferdigheter og aktiviteter
  • rådgivning og veiledning
  • tilrettelegging av omgivelser
  • formidling av hjelpemidler

Fysioterapeutenes kjernekompetanse er kropp, bevegelse og funksjon. Herunder kunnskap om hvordan kroppslige reaksjoner og sykdommer kan henge sammen med opplevelser og livssituasjon.

Fysioterapeuten tar del i lavterskeltilbud på Familiesentrene, i skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom.

Ergoterapeutenes kjernekompetanse er å jobbe med barn og unges aktivitetsutførelse, tilrettelegging av aktiviteter og fremme inkluderende omgivelser.

Ergoterapeuten kan også bistå ved behov for tilrettelegging av omgivelser og vurdering og formidling av hjelpemidler.

Spesielt viktig ved aktivitetshjelpemidler som f.eks sykkel, sitski, kjelke eller ligende: Dette er sesongbaserte hjelpemidler som det ofte tar lang tid å få. Ta kontakt ca. seks måneder før hjelpemidlet skal tas i bruk.