Enkelte barn og unge har behov for aktivitetshjelpemidler på grunn av ulike funksjonsnedsettelser. Disse hjelpemidlene må søkes om, og sakene har ofte lang behandlingstid hos NAV Hjelpemiddelsentralen.

Ved behov for aktivitetshjelpemidler som er sesongbasert, bør disse søkes om til tjenesten ca. 6 måneder før det er tenkt at hjelpemiddelet skal tas i bruk. Det vil si at aktivitetshjelpemidler til vår/sommerbruk bør søkes om rundt juletider, og aktivitetshjelpemidler til vinterbruk bør søkes om på sensommer/tidlig høst.

Ergoterapeuten og fysioterapeuten samarbeider tett om å gi barn og unge best mulig oppfølging og behandling. Vi følger opp barna der de er i hverdagen; hjemme, på familiesentrene, i barnehager, på skoler og på institusjoner. Dette krever et tett og godt samarbeid med blant annet foreldre/foresatte, helsesøstre, leger og pedagogisk personell.