Ved prioritering av plass vurderes følgende:

  • Avlastning for pårørende
  • Aleneboende
  • Ernæringsproblem
  • Problemer med døgnrytme
  • Ensomhet
  • Redusert fysisk og kognitiv funksjon

Ved søknad om økning av antall dager legges det vekt på om det er en forverring av situasjonen i de samme punkter. Det legges også vekt på antall dager søker har fra tidligere.