Formålet med dagtilbud og aktivitetssentrene er blant annet å bidra til en meningsfull hverdag med sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Dagaktivitetstilbudene har følgende målsettinger;

  • Å bidra til at den enkelte tjenestemottaker gjennom aktivitet og deltakelse i samfunnet oppnår økt livskvalitet og mestring i en meningsfylt hverdag. Den enkeltes ressurser og muligheter vektlegges.
  • Tjenestetilbudet skal være en sosial arena med et aktuelt, tidsriktig og samfunnsorientert aktivitetstilbud.
  • Brukermedvirkning står sentralt.
  • Individuelt tilpasset gruppetilbud som bidrar til at den enkelte skal oppnå en bedre livskvalitet og en meningsfull hverdag.
  • Sosialt fellesskap, fysisk trening, adl-trening, kognitiv trening, språktrening, hobbyaktiviteter samt bevisstgjøring på ressurser og muligheter utgjør hovedinnholdet av tilbudet.