Kriterier

Målgruppen vil i hovedsak være hjemmeboende:

  • Som har behov for å komme seg ut fra en isolert tilværelse i hjemmet
  • Som har behov for aktivisering og fellesskap
  • Som har behov for dagtilbud på grunn av at pårørende er i arbeid eller har behov for avlastning
  • Som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonssvikt ikke kan nyttiggjøre seg andre tilbud

Dagtilbud som avlastning

Avlastning er praktisk hjelp som gis til den som har tyngende omsorgsoppgaver. Avlastningen skal sørge for at omsorgsgiver får regelmessig fri, unngår å bli utslitt og kan opprettholde gode familierelasjoner og sosiale nettverk. Tjenesten har omsorgsgiver i fokus.