Hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få innvilget avlastning. Det er Tildelingskontoret som behandler søknaden din og som avgjør om du skal ha avlastning, eller annen pårørendestøtte. 

Her kan du lese mer om hva vi legger vekt på når vi vurderer søknaden din.