Ved Bodø legevakt har vi et eget akuttmottak for deg som har vært utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner.

Du kan kontakte mottaket enten på tlf. 116 117, via politiet eller via krisesentret.

E-post: legevakta@bodo.kommune.no