Prisen skal hedre aktører som på ulikt vis utmerker seg positivt på det bygde miljøet i kommunen. Den deles ut til et gjennomført prosjekt som bidrar til å styrke og utvikle fokuset på arkitektur, og som løfter forståelsen for at god og gjennomført design bidrar positiv til folks dagligliv og nærmiljø. Både nye og rehabiliterte bygg og anlegg er tillatt. Aktuelt er prosjekter som omfatter våre menneskeskapte omgivelser, altså bygninger og anlegg, uterom og landskap.

Prisen består av et diplom til prisvinneren, og en plakett med innskrift som kan settes på bygget eller i anlegget. 

Foreslå kandidater til Arkitekturprisen 2022

Juryen ønsker hjelp til å finne kandidater til arkitekturprisen, som skal deles ut for første gang i år. Du kan nominere bygg, anlegg eller byrom innenfor kommunens grenser som er oppført eller rehabilitert innen de 7 siste årene. Alle står fritt til å foreslå kandidater. 

Forslag til kandidat