Tidligere i år ble Arkitekturprisen i Bodø lansert.

Etter er periode der folket har kunnet foreslå kandidater til prisen, er det nå en liste på 15 prosjekter som alle ligger innenfor Bodøs kommunes grenser og oppfyller de øvrige kriteriene.

Se oversikten nederst.

Nå skal juryen samles og befare prosjektene. Av disse skal det velges ut 3 finalister som folket vil kunne stemme på. Folkets stemme vil telle som én i juryen.

Hvordan avstemmingen skal skje, vil kunngjøres ved et senere tidspunkt.

Her er mer informasjon om prisen.

her er kandidatene: