- Bodø er i sterk vekst og det oppføres mange bygg og anlegg med ulike arkitektoniske uttrykk og kvalitet. Det er viktig å framheve og øke forståelsen av god arkitektur og kvalitet i de bygde omgivelsene fordi dette er med på å skape gode rammer for alle som bor og besøker byen, sier arkitekt og byplanlegger i Bodø kommune, Marianne Siiri, som også er sekretær i juryen for arkitekturprisen i Bodø. 

Samarbeid 
I 2019 vedtok bystyret å opprette en arkitekturpris for kommunen. Men på grunn av pandemien er arbeidet med prisen blitt utsatt, og derfor deles den første prisen ut nå i 2022.

Arkitekturprisen er et samarbeid mellom Bodø kommune og Bodø næringsforum. 

- God arkitektur skaper samfunnsverdier for mangfoldige millioner, og er av stor betydning for hvor mennesker velger å tilbringe sine liv. God arkitektur er uten tvil en attraksjonsbygger som vil være med på å tiltrekke ny arbeidskraft til regionen, sier Merete Nordheim, direktør Bodø Næringsforum.

Økt stolthet 
Formålet med prisen er å hedre byggverk og bygde omgivelser i kommunen.  

Arkitekturprisen skal inspirere og vise hvordan utforming av gode bomiljøer, byrom, arbeidsplasser, skoler og offentlige anlegg kan bidra til å høyne kvaliteten på arkitektur og det bygde miljøet i kommunen.   

 - Prisen skal vise fram gode prosjekter som bidrar til trivsel og bærekraft, og gir innbyggerne en tilhørighet og stolthet til sin by, sier Annelise Bolland, leder byutvikling i Bodø kommune og fortsetter: 

 - Med arkitektur menes alle våre menneskeskapte omgivelser og omfattes av bygninger og anlegg, uterom og landskap. Forbilledlige og nyskapende bygg og anlegg som bidrar til å skape arkitektonisk helhet i Bodø by, kommunens tettsteder og landskap vil også være en del av bedømmingskriteriene.   

 Miljø 
Prisen kan i tillegg til nybygg tildeles tilbygg, rehabilitering og transformasjon av bygg og anlegg. 

Arkitektonisk uttrykk, materialbruk, detaljering, universell utforming, gjenbruk, miljøfokus og samspill med omgivelsene skal være kriterier for bedømming av prosjektene.  

 Leder for plan- og miljøutvalget i Bodø kommune, Håkon Andreas Møller (MDG), er juryleder for prisen.  

 - Arkitektur påvirker oss mer enn vi tenker over til daglig. Jeg håper arkitekturprisen kan gi økt fokus på kvalitet i byutviklingen, både blant innbyggere og utbyggere, og at den bidrar til en levende og nysgjerrig debatt rundt hva som faktisk kjennetegner et godt bymiljø i Bodø, sier Møller.

 Folkets stemme 
Med i juryen er representanter fra Bodø kommune, Bodø Næringsforum og Nord-Norges Arkitektforening.  

 - I tillegg kan folket stemme digitalt over tre finalister og dette vil telle som én stemme i juryen, forklarer Marianne Siiri.  

Send inn ditt forslag 
Alle kan foreslå kandidater til prisen. Foreslåtte prosjekter må ligge innenfor Bodøs kommunes grenser. 

Prisen kan deles ut hvert år basert på prosjekter som er ferdigstilte de fem siste årene. For årets pris ser man syv år tilbake i tid grunnet lavere aktivitet under koronapandemien. 

Vi ønsker nå forslag til kandidater.  Frist for å nominere prosjekter er 14. august: