Hensikten med planen er å tilrettelegge for en framtidsrettet utvikling av tettstedet.

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.