Planen er en tematisk kommunedelplan som inneholder en strategisk plan for kommunens sykkelplanlegging med handlingstiltak for de neste fire årene. Planen ble vedtatt 25.10.2018.

Planen består av to dokumenter: ett dokument som beskriver målsettinger, strategi og handlingstiltak, og ett dokument som omhandler ulike sykkelløsninger og prinsipper for utforming. Selv om denne planen har et spesielt fokus på sentrumsområdene, gjelder strategien og prinsippene for utforming for hele kommunen.

Dokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.