Områdereguleringsplaner er på reguleringsplannivået. Områderegulering utarbeides av kommunen og styrer utviklingen av et større område, for eksempel plan for ny lufthavn i Bodø og plan for Mørkved bydelssentrum.

Kommunen kan overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. Dette er blant annet gjort for Hunstad Sør og for Utviklingsområde Vest, Breivika.