Arealplan er samlebetegnelsen for alle planer som sier noe om hvordan et areal/geografisk område kan brukes. I kommunen har man arealplaner på flere nivåer:

Disse arealplanene er juridsik bindende og gir rettigheter og plikter til grunneiere og tiltakshavere. Arealplanene er med på å skape forutsigbarhet for hvordan kommunen skal utvikles og planprosessene gir rom for innbyggerinvolvering og utsjekk hos myndigheter mv.