Hva

Første steg i utviklingen var gjennomføring av mulighetsstudier. Disse studiene ga en overordnet visjon for utviklingen av området og er sammen med planprogrammet og medvirkning grunnlaget for en områdeplan. Områdeplanen skal gi overordnede føringer for hvordan området skal bygges ut; inndeling i delområder, byggetrinn, infrastruktur, høyder, utnyttelse reguleringsformål ol. Når områdeplanen nå er vedtatt kan delområder detaljeres nærmere og utbygging kan til slutt starte.

Hvor

Området strekker seg fra molorota til Breivika i sentrum av Bodø.

Hvorfor

Bodø sentrum vokser og har over lengre tid spist seg inn på de tidligere næringsområdene i Breivika. Disse ligger nå litt dårlig plassert både med tanke på drift og logisitkk, men også med tanke på behov for areal til bybebyggelse.

Det er derfor gjennom kommuneplanens arealdel gjort vedtak om å utvikle området til å bli en del av den sammenhengende bybebyggelsen i bykjernen av Bodø.

Hvem

Prosjektet er et samarbeid mellom private grunneiere gjennom firmaet Breivika Utvikling Bodø AS og Bodø kommune.

Shmidt, Hammer, Lassen Architects (SHL) og Norconsult har utarbeidet planforslaget og planlagt utviklingen av området. Se link til deres side om prosjektet i menyen til høyre.

Når

Oppstart av planarbeidet ble meldt i september 2017. Planprogrammet ble fastsatt 24.01.2018. Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 11.06.2021 - 21.08.2021 og områdeplanen ble vedtatt 28.10.2021.

Medieoppslag

Bodo.kommune.no: - Vi har aldri hatt en så grundig og solid områdeplan (29.10.2021)

Bodo.kommune.no: Planforslag for Molobyen er klart (27.05.2021)

Bodo.kommune.no: Nå offentliggjøres medvirkningen for Molobyen (19.10.2020)

Hundholmenbyutvikling.no: Utviklingsområde Vest skal nå hete «Molobyen» (19.06.2020)

Bodo.kommune.no: Innbyggerne bidrar i utvikling av Bodø sentrum (02.06.2020)

Hundholmenbyutvikling.no: Finpusset plan for ny bydel i bodo (12.12.2019)

Hundholmenbyutvikling.no: Pilot for verdens nordligste nullutslipps-nabolag i Bodø (26.09.2019)

Hundholmenbyutvikling.no: For første gang i Bodø brukes kunstig intelligens i arealplanleggingen (26.08.2019)

Hundholmenbyutvikling.no: Danske arkitekter på besøk i Bodø (06.06.2019)

Ejendomswatch.dk: Danske arkitekter vinder masterplan til bydel i det nordlige Norge (05.06.2019)

Archworldwide.com: Schmidt Hammer Lassen will design the masterplan for a new waterfront district in Bodø, Norway (04.06.2019)

NRK.no: Planlegger 16.000 boliger i Bodø sentrum: - Man må være litt visjonær (18.02.2019)

Bodonu.no: Nå presenteres Bodø nye bydel (stream fra presentasjon av mulighetsstudiene) (28.01.2019)

Lovoldsolution.no: Allerede i 2020 kan det begynne å skje noe vest for Molorota (21.07.2018)

Estatenyheter.no: Her kan det bli 500-600 nye boliger (22.12.2017)

AN.no: Nå skal bodøselskapene utvikle Breivika og Molorota sammen (20.12.17)