Saken behandles i to trinn

  1. Behandling etter Plan- og Bygningsloven. Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker
  2. Etter delingstillatelsen er gitt oversendes saken videre til Oppmålingsseksjonen for behandling etter matrikkelloven. Det gjennomføres en oppmålingsforretning.