utadrettede tiltak

TryggEst vil gjerne møte hjelpeapparat og andre i Bodø kommune som ønsker informasjon om arbeidet til TryggEst. Ta kontakt på TryggEst-telefonen eller send en henvendelse til koordinator. 

Kompetansetiltak

Her vil TryggEst legge ut tilbud om fagdager, kurs og lignende, og som vil være åpne å melde seg på for alle som har interesse for temaet.