Melde bekymring

Hvis du mistenker eller er bekymret for at en voksen risikoutsatt person er utsatt for vold eller overgrep skal du kontakte TryggEst og/ eller politiet.

Her kan du melde i fra om bekymring

Melde fra om vold og overgrep 

Hvis du er bekymret for at en voksen risikoutsatt person er utsatt for vold eller overgrep, kan du kontakte TryggEst og/eller politiet. 

Når skal du melde fra til politiet?

I en alvorlig og akutt situasjon.

Situasjonen er alvorlig og akutt både hvis et overgrep nylig har skjedd eller hvis det kan være i ferd med å skje.