Alle kan kontakte TryggEst dersom de blir utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Også pårørende, venner, kollegaer eller ansatte i hjelpeapparatet kan ta kontakt dersom de er bekymret for at en risikoutsatt voksen blir utsatt for denne type krenkelser.