om tryggest

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Det er et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde fra om overgrep.

Hvordan kan TryggEst hjelpe?

Bodø kommune har innført TryggEst, og har eget TryggEst- team du kan kontakte hvis du er bekymret for en risikoutsatt person. Personer som selv er utsatt for vold eller overgrep kan kontakte TryggEst-teamet direkte.

TryggEst- teamene består av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep.