- Den ekstraordinære høye kostnadsutviklingen forsterker kommunens økonomiske utfordringer.
 

Det sier kommunedirektør Kjell Hugvik som torsdag klokken 10:00 la fram sitt forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2026 i Bodø kommune.

Det foreslåtte driftsbudsjettet for 2023 er på cirka 4,8 milliarder kroner og et investeringsbudsjett for 2023 på 408 millioner kroner.

Kommunedirektør Kjell Hugvik vektlegger aller først i sin presentasjon av budsjettforslaget, at Bodø er en god kommune å bo i - med tjenester av høy kvalitet.

- Dette bekreftes gjennom flere undersøkelser i 2022, sier Hugvik og viser både til Kommunebarometeret med jevnt over gode resultater og framgang innen flere områder, og en førsteplass i Nordland i NHOs Kommune-NM.

Mye å glede seg over

Han viser også til at kommunen i år offisielt kunne åpne Mørkvedbukta skole og barnehage.

- Et flott eksempel på at kommunen over år har gjort mange gode og nødvendige investeringer innenfor oppvekst, helse, idrett, kultur og infrastruktur, sier Hugvik.

Videre trekker han fram at Bodø opplever stor nasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse for å være en framoverlent kommune, og at det er mye å glede seg over i Bodø.

- Etter ett år i jobben som kommunedirektør er det viktig for meg å gi en tydelig anerkjennelse av den innsatsen som er nedlagt, både av dyktige ansatte og ambisiøse politikere, sier Hugvik.

Utfordringer

Etter en krevende tid med pandemi, ble 2022 året da det på nytt ble krig og krise i Europa.

- Selv om Bodø er et trygt sted å bo, er vi allerede påvirket av situasjonen i Europa, og vi må forberede oss på at den vil treffe oss enda sterkere neste år, sier Hugvik.

Han viser til at kommunen må være klar til å ta imot like mange flyktninger neste år, som i år.

En annen stor utfordring er at kostnadene stiger på alle områder.

- Økningen i utgifter treffer også Bodø kommune hardt - både på drift og investeringer, sier Hugvik.

Det blir både høy prisstigning og økning i renter og pensjonskostnader.

- Bare når det gjelder renter og avdrag får vi en økning på 74 millioner kroner i utgifter neste år. Bodø kommune vil da betale 470 millioner kroner bare i renter og avdrag, sier Hugvik.

Driftstilpasninger og omstillinger

Kommunedirektøren sier at situasjonen i verden forsterker kommunens økonomiske utfordringer.

Bodø kommune vil de neste årene ha en krevende situasjon med store driftstilpasninger og nye omstillinger:

  • For 2023 vil det være et behov å gjøre driftstilpasninger og omstillinger for 113 millioner kroner.
  • For å skape balanse i hele økonomiperioden fra 2023 til 2026 vil det være nødvendig å redusere driften med til sammen 362 millioner kroner.

- Vi må også leve med svært usikre rammebetingelser framover. Vi har imidlertid de siste årene vist stor evne til å håndtere kriser og utfordringer. Det har gitt oss viktig kompetanse og erfaringer som vil komme til nytte framover, sier Kjell Hugvik.