Bystyret behandlet 21. mars forslag til barnehage- og skolebehovsplan for 2024–2034.        

Administrasjonen ble i dette møtet bedt om å gjøre en tilleggsutredning for deler av Innstranda skolekrets, og konsekvensene av en eventuell nedlegging av en av skolene Alstad barneskole eller Hunstad barneskole.

Utredningen er nå ferdig fra kommunedirektørens side, og sendes ut på høring i perioden fra 22. mai til og med 30. juni 2024.

Berørte parter inviteres med dette til å komme med høringsinnspill i saken.

Kommunedirektøren sender saken ut uten innstilling, og vil i saksutredningen over sommeren saksbehandle høringsinnspillene og gi bystyret en anbefaling i saken.