Etter mye mobilisering og engasjement fra en rekke personer i Bodø ble det bygd et senter som sto ferdig for bruk 21. nov. 1995.

Navnet ble Tusenhjemmet Aktivitetssenter.

I tillegg til aktivitetssenter og fellesarealer, ble det bygd BBL-leiligheter i 3. og 4. etasje.

Tusenhjemmet borettslag ble etablert med eget styre og generalforsamling.

Siden 1995 har Tusenhjemmet ønsket lokalbefolkningen, pensjonister og frivillige organisasjoner velkommen. Det har gjennom årene skjedd en positiv utvikling med hensyn til antall aktiviteter og økt besøk. I oktober 2009 ble senteret utvidet med et til bygg hvor man kan finne: kultursal med tilhørende foaje, toaletter og garderobe, flere møterom og ett kontorlokale som vi har en fast leietaker i. Huset ble også utvidet med flere BBL-leiligheter i 3. og 4. etasje.

Bodø kommune vedtok en kulturstrategiplan hvor aktiviteter for eldre er et eget satsningsområde.

Tusenhjemmet har hatt stor betydning i kommunens eldresatsing.

Fra 2016 har Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter hatt en større satsing på generasjonssamarbeid og generasjonsmøter.

Det legges til rette for arrangementer og aktiviteter som kan gjøres sammen, uansett alder.

I 2018-19 startet en revitaliseringsfase, hvor noen rom ble pusset opp og det ble en enda større satsing på yngre pensjonister og generasjonssamarbeid. Det frivillige engasjementet står i sentrum og vi ønsker å skape gode møteplasser og aktive tilbud for de som ønsker det.

Høsten 2019 arrangerte vi den første Generasjonsfestivalen på huset, som ble en stor suksess.

Vi fortsetter det gode arbeidet med å legge til rette for et bredt og interessant tilbud innen kultur, aktivitet og kunnskap for innbyggerne i byen vår!