Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter ligger sentralt til i sentrum av Bodø. Det er et levende hus med et mangfold av kulturtilbud og aktiviteter som stadig utvikles. Tusenhjemmet har etter hvert blitt en viktig møteplass for mange mennesker - spesielt pensjonister. Det er et stort engasjement blant dem som bruker huset og gruppen av frivillige medarbeidere vokser.

Vi kan absolutt kalle oss et «frivillighetens hus».

Verdiene våre er: Raushet, mangfold og glede.

Vi legger vekt på at Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter skal være et tilbud for alle aldersgrupper, og jobber for å få kontakt på tvers av generasjoner.

Selv om vi heter Tusenhjemmet, er vi ikke et aldershjem eller sykehjem som enkelte tror. Det finnes vanlige NOBL-leiligheter i samme bygg som oss i 3. og 4. etg., men disse har ingen tilknytning til Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter.

Det er viktig for mennesker å delta i meningsfulle kulturelle og kunnskapsbaserte aktiviteter sammen med andre. På sikt gir dette god folkehelse - og er til glede for enkeltmennesker og til nytte for storsamfunnet.

Tusenhjemmet Bodø AS drifter Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter. Tusenhjemmet Bodø AS er et ideelt aksjeselskap eid av Bodø kommune.

Historie: