Tusenhjemmet Kultur og Kunnskapssenter ligger sentralt til midt i sentrum av Bodø. Det er et mangfoldig hus med et spekter av kulturtilbud og aktiviteter. Tusenhjemmet er etter hvert blitt en viktig møteplass for mange av innbyggerne, spesielt pensjonister. Det er et stort engasjement og gruppen av frivillige medarbeidere vokser. Kompetanse og opplæring er et satsingsområde, både i form av foredrag, seminarer og kursvirksomhet. Datakurs har størst prioritet. Vi legger vekt på at Tusenhjemmet skal være åpent for alle, og jobber for å få kontakt på tvers av generasjoner.

Det arrangeres ulike kurs, aktiviteter, foredrag m.m. som drives av blant annet Pensjonistuniversitetet,  Frisklivssentralen, Butikkhjørnet og Snekkerverkstedet m.fl.

Vi har bl. a kafè, frisør, kultursal, manikyr/pedikyr, møte-og aktivitetsrom.