Sykepleiere, helsefagarbeidere, pleiemedhjelpere og assistenter.

I perioder har vi studenter i praksis, lærlinger og unge arbeidstakere, og elever fra videregående skole.