Tilskudd til utredning og prosjektering skal bidra til at husstander med svak økonomi og beboere med nedsatt funksjonsevne, skal kunne benytte profesjonell utredning- og prosjekteringshjelp til ombygging av bolig.