• Personer med langvarige finansieringsproblemer
  • Husstander som har barn og sosiale helsemessige utfordringer
  • Husstander som trenger hjelp til å beholde boligen sin
  • Personer som bor i kommunal bolig

 

I vurderingen legger vi vekt på:

  • Du må ha evne til å betale lånet over tid og fortsatt ha penger igjen å leve for
  • Du må ha benyttet din mulighet til sparing
  • Du har prøvd alle andre muligheter for finansiering
  • Boligsituasjonen din hindrer deg i å opprettholde ditt arbeidsforhold

Du kan søke om lån, selv om du ikke har funnet en bolig du vil kjøpe. Denne forhåndsgodkjenningen av startlånet er gyldig i tre måneder fra vedtaksdato, med muligheter for forlengelse. Vi må godkjenne boligen før kjøp.

Unge i etableringsfasen er ikke i målgruppen for startlån. Det forutsettes at du utnytter dine muligheter for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.