Å mestre daglige aktiviteter er viktig for både den fysiske og psykiske helsa. Mestring av dagliglivets aktiviteter bidrar til økt muskelstyrke, bevegelighet, selvstendighet, selvtillit som igjen har betydning for opplevelsen av livskvalitet.

Eksempler på ADL-aktiviteter er kjøkkenaktivitet individuelt og i gruppe, mat og helse samt fokus på hva den eneklte klarer ut fra de individuelle forutsetningene.