OpiNor åpnet 26. september 2023 og er landets første senter for rusavhengige hvor behandlingstilbudet fra kommune og helsevesen er samlet i samme bygg. Senteret er et samarbeid med Nordlandssykehuset og Bodø kommune og skal gi pasienter som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), samt personer med en opioidavhengighet utenfor LAR, et mer helhetlig tilbud. OpiNor er et innovasjons- og samhandlingsprosjekt mellom Psykisk helse- og rusklinikken og Bodø kommune og er det første i sitt slag i landet, og hvor alle tjenestene er sentrert rundt pasienten.

Tilbudet driftes av Bodø Kommune og Nordlandssykehuset i fellesskap.

Det er også etablert et samarbeid med arbeids- og utdanningsspesialist tilsatt i Nordlandssykehuset, som har tilstedeværelse en dag i uken. Denne kan bistå i forhold til tilrettelagt arbeids- eller aktivitetstilbud. Det arbeides med å formalisere et samarbeid med NAV Bodø der ønsket er å kunne fått tilstedeværelse fra NAV i OpiNor sine lokaler for å senke terskelen for å motta bistand for deres målgruppe.