Krisesentret skal drive opplysningsarbeid med hensikt å forebygge og redusere vold og overgrep i samfunnet. Holdningsskapende virksomhet og dokumentasjon av problematikken er et viktige politisk arbeid for Krisesenteret.

 

TIlbud til ungdomskolen (Bodø og samarbeidskommuner)

Krisesenteret i Salten er nå igang med ny kommuneturnè. Tilbudet er til ungdomskolene i Bodø kommune og samarbeidskommunene (Våre samarbeidskommuner er Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Lurøy, Meløy, Rødøy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy)

Elever og lærere (skolene kan invitere hjelpeapparatet i den aktuelle kommunen til å delta) får tilbud om en hel dag hvor fokus er på "vold i nære relasjoner".

Elever og lærere har paralelle sesjoner og møtes i siste økt. Elvene får i første økt innføring i "selvbevissthet som verktøy mot fare", i andre økt vil tema for elevene være "kjærestevold". Lærerne vil ha et halvdagsseminar med presentasjon av Krisesenterets tilbud, fokus på "vold i nære relasjoner", og "barn som lever i vold".  

Ta kontakt på telefon 755 55 890