Krisesenteret i Salten er et av landets 44 sentre. Bodø kommune er vertskommune og utfører en lovpålagt oppgave for flere kommuner og samarbeider med 12 andre kommuner om driften av krisesenteret.

Våre samarbeidskommuner er Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Lurøy, Meløy, Rødøy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy.

Krisesenteret i Salten er medlem av paraplyorganisasjonen Krisesentersekretariatet. Sekretariatet har som mål og styrke krisesentrenes arbeid utad. Krisesentersekretariatet og krisesentrene er tilknyttet en felles plattform der vi sammen ønsker å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold i nære relasjoner. Dette nettverket er partinøytralt og inkluderende samarbeid mot et felles mål.

personvern og etiske retningslinjer

Brukerne ved krisesentrene har rett til å være anonyme overfor hverandre og senterets medarbeidere. Krisesenterets ansatte plikter å ivareta brukeres konfidensialitet og rett til personvern.

De etiske retningslinjene forplikter og hjelper krisesenterets ansatte til å være bevisst på holdninger og forståelse i møte med mennesker. 


Årsmelding 2021 (PDF, 2MB)

SAMARBEIDSKOMMUNER

Beiarn kommuneFauske kommune, Gildeskål kommune, Hamarøy kommune, Lurøy kommune, Meløy kommune, Rødøy kommune, Røst Kommune, Saltdal kommune, Steigen kommune, Sørfold kommune, Værøy kommune