Telefonen er åpen hele døgnet for deg som trenger noen å snakke med. Her kan du også motta informasjon om rettigheter, råd og veiledning, samt avtale dagbesøk eller botilbud.

Botilbud

Mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner, og deres barn under 18 år, kan komme og bo på krisesenteret i en akuttfase. Vi har et eget hus som er innredet som et hvilket som helst hjem. I tillegg har vi en etasje tilrettelagt for beboere med funksjonsnedsettelse.

De som bor på senteret må i utgangspunktet greie seg selv med tanke på renhold, ivaretakelse av barn, matlaging osv. Vi ser likevel at det i begynnelsen ofte vil være behov for ekstra hjelp, og da vil vi selvfølgelig være behjelpelige.

Dagsamtale

Senteret tilbyr samtaler, informasjon, råd og veiledning.

Hjelp til å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet

Vi hjelper deg med å komme i kontakt med for eksempel fastlege, legevakt, nav, politi, skole, barnehage, UDI, Boligkontoret, Flyktningkontoret og andre instanser som er en del av hverdagslivet.

Fri rettshjelp

Krisesenteret kan tilby gratis juridisk "førstehjelp". Mennesker som tar kontakt med krisesenteret, og som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, vil kunne få en "førstekonsultasjon" med en av våre advokater kostnadsfritt. 

Oppfølging i reetableringsfasen

Mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner og deres barn som flytter ut av krisesenteret, vil få tilbud om oppfølging i form av samtaler og praktisk bistand i etterkant av oppholdet.