«Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom denne handlingen skader, smerter, skremmer, krenker eller får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe som den ønsker». Per Isdal (2000:36)

Ulike typer av vold (eksempler)

 • Fysisk (slag, spark, bitt, kvelertak, fastholdning, risting, stikking, kutting, brennemerking, fysisk vold med bruk av gjenstander, våpen)
 • Psykisk (trusler, trakassering, ydmykende atferd, kontrollerende atferd eller sjalusi) 
 • Seksuell (å bli presset til uønskede seksuelle handlinger, seksuell trakassering, voldtekt, incest)
 • Materiell (knuse eller ødelegge gjenstander, slå i dører eller vegger, rive i stykker klær)
 • Sosial (begrense sosial deltakelse med venner, familie og naboer - isolasjon) 
 • Økonomisk (kontroll over økonomiske ressurser, bli presset eller lurt til å ta opp gjeld, bli fratatt muligheten for yrkesdeltakelse)
 • Latent vold (når redselen for at vold kan oppstå, evner å styre noens handlinger)
 • Digital (trakasserende og stygge meldinger postet på nett eller sendt på mobil, trusler eller tvang om spredning av bilder og filmer, overvåking og kontroll via mobil eller sosiale medier)
 • Strukturell (En form for vold hvor sosiale strukturer eller sosiale institusjoner skader mennesker gjennom å forhindre at deres grunnleggende behov oppfylles)
 • I oppdrager hensikt (Fysisk og psykisk avstraffelse som en del av oppdragelsen for å endre adferden til barn og unge)
 • Æresrelatert (Volden utløses av familiens behov for å ivareta eller gjenopprette ære eller anseelse)

På krisesenteret stilles det ingen krav til hvilken type vold eller hvor alvorlig denne er for å få et tilbud. Noen tenker at det ikke er «alvorlig nok» til å oppsøke et krisesenter. Krisesentre i Norge gir et tilbud til alle mennesker som har opplevd vold uavhengig av hvor lenge volden har vart, hvor alvorlig den oppleves eller hvilken type vold det er.