Mange tusen barn i Norge blir hvert år offer for vold og overgrep. På grunn av vold i hjemmet bor hvert år mellom 1800 og 2000 barn på landets krisesentre. Det bor 20 -30 barn årlig på Krisesenteret i Salten. Barn tilbringer mellom 1000 og 2000 brukerdøgn på vårt senter hvert år.

Fuglekassa og Det trygge huset er animasjonsfilmer hvor barn som har bodd på krisesenter forteller om sine tanker, følelser og erfaringer med å bo på et krisesenter. 

Gjennom filmene er målet å gi barn som ankommer krisesenteret en tilpasset forklaring på hvor de er kommet og hva som skal skje.

Filmene kan benyttes av alle som arbeider med barn og familier. I tillegg finnes det en veileder som beskriver hvordan filmene kan brukes i tilknytning til barn.  

VEILEDER (PDF, 2MB)

 

 

Veileder for filmene Fuglekassa og Det trygge huset (PDF, 2MB)