Krisesenteret kan du bruke enten som dagbruker eller som beboer. Det er mulig å komme til Krisesenteret for å snakke om situasjonen din, uten å benytte seg av botilbudet. Informasjonen under er for de som har behov for å komme seg vekk fra hjemmet og benytte seg av Krisesenterets botilbud:

Hva tar du med deg?

På Krisesenteret er det godt kvalifiserte ansatte som er klar til å ta imot deg 24 timer i døgnet, hele året. Vi ser ofte at de som kommer til oss er nødt å flykte i akutte situasjoner og har begrenset mulighet til å ta med seg nødvendige ting. Derfor har vi mulighet her til å ordne alle nødvendigheter til deg (og dine barn), dersom nødvendig. Om det er mulig, vil vi likevel oppfordre deg til å pakke litt før du kommer til Krisesenteret. Det vi anbefaler at du tar med er:

  • En liten bag med klær, nødvendige hygieneartikler
  • Pass og/eller ID-papirer
  • Bankkort og eventuell kodebrikke til bank
  • Vigselsattest, fødselsattest til barn
  • Medisiner og resepter

Hva skjer når jeg kommer på Krisesenteret?

På Krisesenteret blir du tatt imot av ansatte som har god erfaring i vold og samtaler om vold. Når du kommer til Krisesenteret får du anledning til å slappe av, og snakke med en ansatt om situasjonen din.

Vi vil stille deg spørsmål om hvem du er og hva som gjorde at du ønsket å oppsøke Krisesenteret. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å snakke og hva du vil si. Det eneste vi ber om aller først er noen få personopplysninger, samt avklare sikkerhetssituasjonen rundt deg. Dette gjør vi fordi vår viktigste oppgave er at du og de andre som oppholder seg hos oss er trygge.

Du vil få tildelt en egen primærkontakt etter morgenmøtet første virkedag etter at du er kommet til Krisesenteret. 

Hva skjer videre?

På Krisesenteret vil vi hjelpe deg med det du trenger for å komme videre i livet ditt. Noen trenger en plass å bo frem til de kan finne en egen plass å bo, noen trenger hjelp med å få på plass det økonomiske og hjelp til å ha kontakt med NAV. Noen trenger å bli formidlet til advokat eller politi. Vi avklarer hva du trenger hjelp til sammen. Du kan bo på Krisesenteret til du får egen plass og bo eller situasjonen din er avklart, og i løpet av denne tiden hjelper vi deg videre med det du selv ønsker. 

Dersom du lurer på om du skal oppsøke Krisesenteret, ta kontakt med oss på 75 55 58 90 eller krisesenteret@bodo.kommune.no