Vi har sykepleiere, helsefagarbeidere, avdelingsassistenter og pleiemedarbeidere.

Vi har også lærlinger, og i perioder studenter og elever i praksis.