Vi har fokus på hverdagsmestring, og at beboerne får brukt egne ressurser så langt det er mulig. Vi bidrar med støtte, veiledning og motivasjon for at beboerne kan mestre daglige gjøremål best mulig selv.

Vi ønsker et godt samarbeid med pårørende. Alle er velkomne til å bidra med trivselstiltak. 

Alle beboerne får oppnevnt en primærkontakt. Primærkontakten skal bidra til stabil og trygg kontakt, samarbeid og kontinuitet til den enkelt beboer.