Bodø kommune har avtale med private firma som gir brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  Dette betyr at du kan velge hvem du ønsker å bruke som arbeidsgiver i din BPA-ordning.

For å sikre at du får god kvalitet på tjenestene og at assistentene dine får et forsvarlig arbeidsmiljø, stiller kommunen kvalitetskrav til leverandørene. De må blant annet ha erfaring fra lignende oppdrag, nødvendige rutiner og godkjente lønns- og arbeidsvilkår.

Du kan velge mellom følgende leverandører:

Informasjon om de ulike leverandørene finner du på deres hjemmesider. Du må gjerne ta direkte kontakt med leverandørene hvis du ønsker mer informasjon. Valget av leverandør påvirker ikke omfanget av tjenestene du mottar.