75 55 50 00

Du er her:

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Et tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på. Det innebærer at brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Hvis brukeren ikke selv kan være arbeidsleder for assistenten, kan rollen som arbeidsleder ivaretas av noen som kjenner vedkommende godt. Innenfor de tidsrammer som kommunens vedtak angir, kan brukeren styre hva assistentene skal gjøre og til hvilke tider assistanse skal gis.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

 

Kontaktperson:

Rådgiver: Ann-Kristin Pettersen, send epost, mobil  482 80 595

 

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail