Du må varsle Tildelingskontoret om at du ønsker å avslutte BPA-ordningen din. Hvis du fortsatt skal bo i Bodø må Tildelingskontoret, sammen med deg, vurdere hvilke tjenester du skal ha i stedet for.

Hvis du skal flytte ut av kommunen, må du søke om tjenester i den kommunen du skal flytte til. Tildelingskontoret kan hjelpe deg med dette, hvis du ønsker det. Husk å si i fra i god tid og senest innen tre måneder før du skal flytte.