Du har rett til å klage på vedtaket. Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på, og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen.

Du må sende klagen til Tildelingskontoret, som skal vurdere klagen først. Hvis vi ikke tar klagen din til følge, sender vi den til Fylkesmannen i Nordland som behandler den.