Hvis du får organisert hjelpen din som BPA, vil du (eller noen som står deg nær) få rollen som arbeidsleder. Det betyr at innenfor den tiden som du har fått tildelt til praktisk og personlig bistand, kan du i prinsippet styre

  • hvem du vil ha som assistent
  • hva assistenten skal gjøre
  • hvor og til hvilke tider du skal motta assistanse