Hvis du ikke er fornøyd med arbeidsgiveren i ordningen din, kan du når som helst bytte. Det er tre måneders oppsigelsesfrist. Hvis du ønsker å bytte, må du gi beskjed til Tildelingskontoret om hvilken leverandør du ønsker.

Vi vil da sende ut en bekreftelse på at du har vedtak om BPA til den nye leverandøren. Vi vil også sende deg en ny avtale som du, leverandøren og kommunen skal signere.

Du må si opp den gamle avtalen med den leverandøren du har. Leverandørene og du må selv sørge for en smidig overgang mellom leverandørene.