Når du har fått et vedtak om BPA, vil Bodø kommune sende deg en avtale, som du og kommunen skal signere.  Du vil få mer informasjon om hvordan vi skal inngå avtalen.  Når avtalene er signert må du, sammen med arbeidsgiver – Bodø kommune, finne assistenter til deg.