Alle som skal være arbeidsleder i en BPA-ordning skal ha opplæring og kurs i arbeidsledelse først. Det er arbeidsgiveren – Bodø kommune, som har ansvaret for å gi deg nødvendig opplæring og veiledning både før ordningen starter og underveis.