Du har ansvar for å skaffe deg nok vikarer selv. Hvis du ikke klarer å skaffe deg vikarer, og kommunen må gi deg tjenester som dine assistenter skal gi deg, vil det bety at du ikke lenger har de timene tilgjengelig i assistanseordningen din.