Hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få innvilget avlastning. Det er Tildelingskontoret som behandler søknaden din og som avgjør om du skal ha avlastning, eller annen pårørendestøtte. 

Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som særlig tyngende. Eksempel på dette kan være omsorg for mindreårige barn enten alene eller delt, da foreldre uansett har omsorgsplikt.